Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Oktaş Hazır Beton, TSE, TS EN Standartları Ürün Belgelendirmeleri, TSE G Uygunluk Belgesi, CPG G Ürün ve Uygunluk Belgelerine sahiptir.

Oktaş Hazır Beton’un kalite politikası; müşterilerin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenlerle optimum seviyede buluşturulmasıdır. Oktaş Hazır Beton kalite hedeflerini, şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillendirmektedir.

Bünyesindeki “Kalite Güvence Sistemi” mantığını, kusursuz ürün ve hizmet üretimine ulaşma çabası üzerine kurgulayan şirketin kalite anlayışı; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullar göz önünde bulundurularak geliştirilen hedefler üzerinden yenilenmektedir.

OKTAŞ A.Ş. için kalite;

Müşterilerin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenlerle optimum seviyede buluşturulmasıdır.

OKTAŞ A.Ş.'de kalite; Çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluktur.

OKTAŞ A.Ş.'nin kalite hedefleri, şirketvizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillenir.

OKTAŞ A.Ş. bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, kusursuz ürün ve hizmet üretimi"ne ulaşma çabası üzerine kurgulanmıştır.

OKTAŞ A.Ş. için kalite; Ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

OKTAŞ A.Ş.'nin kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı, çalışanların doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artacaktır.

OKTAŞ A.Ş.'nin kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı artıracaktır.